Polski English
 

 

TRIO – Dwukwadrantowe trójfazowe liczniki do pomiaru czynnej i biernej energii elektrycznej.
Typ EMS

Trójfazowe liczniki elektroniczne dwukwadrantowe TRIO przeznaczone są do pomiaru energii elektrycznej czynnej w jednym kierunku i biernej w dwóch kierunkach lub tylko czynnej w dwóch kierunkach w sieciach trójfazowych 3- i 4-przewodowych prądu przemiennego przy podłączeniu bezpośrednim, półpośrednim i pośrednim.
Liczniki produkowane są w odmianach różniących się wartością prądów (bazowego / znamionowego i maksymalnego), napięć, ilością wyjść dodatkowych oraz oprogramowaniem. Pomiar energii czynnej wykonywany jest w 1,0 klasie dokładności (IEC 62053-21) i energii biernej - w 2,0 klasie dokładności (IEC 62053-23).
Wszystkie odmiany liczników TRIO wyposażone są w wyjścia impulsowe typu S0, interfejs optyczny, posiadają wewnętrzny zegar taryfowy czasu rzeczywistego, rejestr zdarzeń oraz energii i mocy umożliwiające pomiary w maksymalnie czterech strefach czasowych, rejestr mocy maksymalnych, mogą realizować pomiar wartości chwilowych napięć, prądów, mocy, współczynników mocy i częstotliwości.
Liczniki mogą być zastosowane do pracy w systemach zdalnego odczytu.


Dane techniczne

Klasa dokładności:

 

- energia czynna

1,0 (IEC 62053-21) 

- energia bierna

2,0 (IEC 62053-23) 

Napięcie znamionowe:

 

- sieć 4-przewodowa

3x57,7/100; 3x220/380; 3x230/400 V 

- sieć 3-przewodowa

3x100; 3x380; 3x400 V 

Prąd bazowy (maksymalny):

 

- bezpośrednie

5(60); 5(80); 10(60); 10(100) A 

- pośrednie

1,5(6); 5(6); 5(10) A 

Ilość taryf

1...4 

Zegar wewnętrzny:

 

- synchronizacja

wejście do synchronizacji synchronizatorem zewnętrznym 

Kanały szeregowej transmisji danych:

 

- interfejs elektryczny - pętla prądowa

zgodny z protokołem IEC 62056-31 

CLO 20 mA lub RS 485 (opcja)

 

Zabezpieczenia antymanipulacyjne

 

 

 

 
Stan Twojego zamówienia
Dodatkowe dokumenty

     Karta katalogowa

     Aplikacje układów pomiarowych
Zobacz także

  Powrót

   ©2005-2012 ELGAMA Systemy Pomiarowe  
Designed by Aktinet