Polski English
 

 

GAMA 300 – Trójfazowe liczniki do pomiaru energii elektrycznej.
Typ G3E, G3T

Trójfazowe wielotaryfowe elektroniczne liczniki GAMA 300 przeznaczone są do pomiaru energii elektrycznej czynnej w jednym kierunku lub czynnej w dwóch kierunkach, w sieciach trójfazowych 3- i 4-przewodowych prądu przemiennego przy podłączeniu bezpośrednim, półpośrednim i pośrednim. Odmiany liczników GAMA 300 mogą być wyposażone w wyjścia impulsowe typu S0, interfejs elektryczny, wewnętrzny zegar taryfowy czasu rzeczywistego, mogą posiadać rejestry zdarzeń oraz energii i mocy, mogą realizować pomiar wartości chwilowych napięć, prądów, mocy, współczynników mocy i częstotliwości.
Przy pomiarze energii czynnej liczniki spełniają wymagania normy EN 50470-3 i posiadają klasę dokładności A lub B.
Liczniki mogą być używane u odbiorców mieszkaniowych i instytucjonalnych, ponadto mogą być zastosowane do pracy w systemach zdalnego odczytu. W przypadku wyposażenia w wewnętrzny przekaźnik sieciowy mogą wyłączać i załączać główne tory prądowe sieci zasilającej (opcja).
Liczniki są odporne na wpływy atmosferyczne i mechaniczne określone w normach: EN 50470-1, IEC 62052-11 i Dyrektywę 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 roku.


Dane techniczne

Klasa dokładności:

 

- energia czynna

C (EN 50470-3); 0,5S (IEC 62053-22) lub 


B (EN 50470-3); 1,0 (IEC 62053-21) 

- energia bierna

2,0 (IEC 62053-23) 

Napięcie znamionowe:

 

- sieć 4-przewodowa

3x57,7/100; 3x220/380; 3x230/400; 


3x(57,7...230/100...400) V 

- sieć 3-przewodowa

3x100; 3x380; 3x400; 3x(100...400) V 

Prąd bazowy (maksymalny):

 

- bezpośrednie

5(40); 5(60); 5(80); 5(100); 10(60); 10(100) A 

- pośrednie

1(6); 5(6); 5(10) A 

Ilość taryf

1...4 

Zegar wewnętrzny:

 

- synchronizacja

wejście do synchronizacji synchronizatorem zewnętrznym 

Wyjścia impulsowe typu S0

1...4 

Kanały szeregowej transmisji danych:

 

- interfejs optyczny

zgodny z protokołem IEC 62056-21 

- interfejs elektryczny - pętla prądowa

zgodny z protokołem IEC 62056-31 lub IEC 62056-21 

CLO 20 mA

 

- dodatkowy interfejs komunikacyjny - CLO

zgodny z protokołem IEC 62056-31 

20 mA lub RS 485

 

Zabezpieczenia antymanipulacyjne

sprzętowe i programowe 

 

 

 
Stan Twojego zamówienia
Dodatkowe dokumenty

     Karta katalogowa

     Aplikacje układów pomiarowych
Zobacz także

  Powrót

   ©2005-2012 ELGAMA Systemy Pomiarowe  
Designed by Aktinet