Polski English
 

 

QUADRO PLUS – Wielofunkcyjne trójfazowe liczniki do pomiaru czynnej, biernej i pozornej energii elektrycznej w czterech kwadrantach.
Typ EPQS

Trójfazowe liczniki elektroniczne czterokwadrantowe QUADRO PLUS przeznaczone są do pomiaru czynnej, biernej i pozornej energii elektrycznej w sieciach trójfazowych 3- i 4-przewodowych prądu przemiennego przy podłączeniu półpośrednim i pośrednim.
Liczniki QUADRO PLUS są wielofunkcyjnymi czterokwadrantowymi urządzeniami do pomiaru energii elektrycznej spełniające wymagania w zakresie dokładności pomiaru w klasie 0,5S (IEC 62053-22). Liczniki produkowane są w odmianach różniących się wartością prądów (znamionowego i maksymalnego), napięć oraz oprogramowaniem.
Wszystkie odmiany liczników QUADRO PLUS wyposażone są w wyjścia impulsowe typu S0, interfejs optyczny, posiadają wewnętrzny zegar taryfowy czasu rzeczywistego oraz rejestrator energii i mocy.
Struktura danych pomiarowych jest kompatybilna ze standardem DLMS. Każdy zmierzony parametr lub wielkość fizyczna jest opisana odpowiednim kodem OBIS i może być transmitowana przez interfejsy komunikacyjne.


Dane techniczne

Klasa dokładności:

 

- energia czynna

0,5S (IEC 62053-22) 

- energia bierna

0,5S 

Napięcie znamionowe

3x(57,7...230/100...400); 3x(100...400) V 

Prąd znamionowy (maksymalny)

1(1,2); 1(2); 5(6); 5(10) A 

Ilość taryf

1...8 

Zegar wewnętrzny:

 

- synchronizacja (opcja)

wejście do synchronizacji synchronizatorem zewnętrznym 

Wyjścia impulsowe typu S0

4...8 

Kanały szeregowej transmisji danych:

 

- interfejs elektryczny - pętla prądowa

zgodny z protokołem IEC 62056-31 

CLO 20 mA lub RS 485 (opcja)

 

- dodatkowy interfejs - pętla

zgodny z protokołem IEC 62056-31 

prądowa CLO 20 mA lub RS 485 (opcja)

 

Zabezpieczenia antymanipulacyjne

 

 

 

 

 
Stan Twojego zamówienia
Dodatkowe dokumenty

     Karta katalogowa


Zobacz także

  Powrót

   ©2005-2012 ELGAMA Systemy Pomiarowe  
Designed by Aktinet