Polski English
 

 

GAMA 300 – Trójfazowe liczniki do pomiaru energii elektrycznej.
Typ GAMA 300: G3B, G3A

Licznik trójfazowy wielotaryfowy do pomiaru w czterech kwadrantach energii elektrycznej czynnej, biernej i pozornej, mocy maksymalnych, profili obciążenia, wartości chwilowych, z interfejsem optycznym, dwoma (opcja) niezależnymi elektrycznymi interfejsami komunikacyjnymi typu pętla prądowa CLO 20 mA, RS 232 lub RS 485, wyjściami impulsowymi typu S0, optoelektronicznymi, przekaźnikowymi, wejściem do synchronizacji zewnętrznym synchronizatorem, rejestrem parametrów jakościowych energii, zdarzeń i stanów. Przeznaczony jest do pomiaru energii elektrycznej czynnej i biernej w sieciach trójfazowych cztero- i trójprzewodowych prądu przemiennego a także w sieciach jednofazowych prądu przemiennego. Liczniki produkowane są jako bezpośrednie, półpośrednie i pośrednie, można je sparametryzoawać do obliczania energii czynnej narastająco niezależnie od sposobu podłącznia obwodów prądowych z napięciowymi w poszczególnych fazach (pomiar rewersyjny IAI).
Liczniki GAMA 300 mogą rejestrować wartości maksymalne w wybranych dowolnie interwałach, dokonywać pomiarów wielkości chwilowych. Posiadają możliwość ustawiania profili obciążenia i rejestrowania zdarzeń. Liczniki mogą rejestrować energię w nczterech taryfach. Przełączanie między taryfami sterowane jest przez wewnętrzny zegar taryfowy czasu rzeczywistego. Liczniki GAMA 300 są wyposażone w wyjścia impulsowe typu S0, interfejsy: optyczny oraz elektryczny używane przy lokalnej i zdalnej transmisji danych.
W przypadku wyposażenia w wewnętrzny przekaźnik sieciowy mogą wyłączać i załączać główne tory prądowe sieci zasilającej (opcja). Liczniki są odporne na wpływy atmosferyczne i mechaniczne określone w normach: EN 50470-1, IEC 62052-11 i Dyrektywę 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 roku.


Dane techniczne

Klasa dokładności:

 

- energia czynna
- energia czynna ( pośrednie )
- energia bierna

B lub A (EN 50470-3), 1.0 lub 2.0 (IEC 62053-21)
C (EN 50470-3), 0,5s (IEC 62053-22)
2.0 (IEC 62053-23) 

Napięcie znamionowe:

 

- sieć 4-przewodowa

- szeroko-zakresowe
- sieć 3-przewodowa

3x220/380 V; 3x230/400 V; 3x240/415 V; 3x57,7/100 V; 3x63,5/110 V; 3x69,2/120 V;3x120/208 V; 3x127/220 V;
3x57,7/100…230/400 V
3x100 V; 3x110 V; 3x120 V;3x220 V; 3x230 V; 

Prąd bazowy (maksymalny):

 

- bezpośrednie
- pośrednie

5(60); 5(80); 5(100); 10(60); 10(80); 10(100);
1(1.25); 1(6); 5(6.25); 5(10); 

Prąd rozruchu:

 

- bezpośrednie
- pośrednie

0,4 % Ib (klasa B)
0,2 % In (klasa B)
0,1 % In (klasa C) 

Częstotliwość znamionowa

50 Hz 

Ilość taryf

1...4 

Stała licznika:

 

- bezpośrednie
- pośrednie

(1...19999) imp/kWh, imp/kVArh
(1...60000) imp/kWh, imp/kVArh 

Zegar wewnętrzny:

 

- dokładność
- zasilanie rezerwowe

- czas pracy przy zasilaniu rezerwowym:

- synchronizacja

< 0,5 s / 24 h (T=23°C)
bateria Li-ion wymienialna w czasie pracy licznika lub superkondensator
> 16 lat (bateria Li-ion)
> 7 dni (superkondensator)
wejście do synchronizacji synchronizatorem zewnętrznym 

Wyjścia impulsowe typu S0

1...4 

Komunikacja

 

Interfejs optyczny
Interfejs elektryczny:
- pętla prądowa CLO 20 mA
Dodatkowy interfejs komunikacyjny
- CLO 20 mA, RS 485 lub RS 232
- M-Bus
- Radio

IEC 62056-21, DLMS

IEC 62056-31, DLMS

IEC 62056-31, DLMS
EN 13757-2, EN 13757-3
IEC 62056-31 

Zabezpieczenia antymanipulacyjne

- sprzętowe (plomby i czujniki)
- programowe (różne poziomy uprawnień do zmiany parametrów licznika, hasła) 

Rejestracja zdarzeń:

- przerwy w zasilaniu
- brak napięcia w fazie
- zmiana kolejności faz
- przepływ przeciwnego prądu
- wadliwe działanie
- parametryzacja licznika
- synchronizacja zegara wewnętrznego
- zamknięcie okresu obrachunkoweg 

 

 

 
Stan Twojego zamówienia
Dodatkowe dokumenty

     Karta katalogowa

     Aplikacje układów pomiarowych
Zobacz także

  Powrót

   ©2005-2012 ELGAMA Systemy Pomiarowe  
Designed by Aktinet